Results: detailed display

Record 3 of 114 for the search Institución Biblioteca Nacional de Brasil And tipo de materia Cancao 

Disco A ultima estrophe

Candido das Neves "Indio" (Compositor).
[Anterior a 1932]