Results

Records 1-8 of 8 for the search

Other sources:

Records per page:

Order by

Link

1. [Personalidades republicanas en distintos actos] [Material gráfico]

Centelles, Agustí (1909-1985) - entre 1932 y 1939
Link

2. [Personalidades en diferentes actos en Barcelona antes y durante la guerra] [Material gráfico]

Centelles, Agustí (1909-1985) - entre 1931 y 1939
Link

3. [Azaña y Maciá en Barcelona] [Material gráfico]

Arguédas - 1933
Link

4. Per què sóc macianista [Texto impreso] : conferencia donada a "palestra" el dia 30 de desembre de 1931

Rossell i Vilar, M. - 1932
Link

5. Com defensaven la dignitat ciutadana els homes que ara ataquen l'Esquerra, demostració de com defensarien la dignitat de la Generalitat de Catalunya si ara triomfessin... [Material gráfico] : Com reconquistà la dignitat ciutadana el partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb Francesc Macià al davant, el dia 14 d'abril de 1931... : [caricaturas]

Robert - entre 1931 y 1936
Link

6. Ciutadà [Material gráfico] : els dies que viu la nostra terra t'obliguen a sentir la responsabilitat històrica del moment i a votar l'Estatut que és la concreció de les nostres aspiracions

Anónimo catalán - 1931
Link

7. Catalans ! [Material gráfico] : 16 febrer

Casas - 1936
Link

8. IIIer aniversari de la mort del primer president de Catalunya [Material gráfico] : Francesc Macià : día 27 de desembre a les 10 del matí gran acte commemoratiu en el quel parlarán Sbert, Coromines, Pi i Sunyer, Aiguader (J), Terradelles [sic], Lluís Companys : obrirà l'acte en nom del consell Permanent, el diputat Joan Tauler...

Anónimo catalán - 1937